We use cookies to give you the best experience possible. By continuing we’ll assume you’re on board with our cookie policy

HOME Nami Royale Essay Po at opo essay

Po at opo essay

Pinooy Tradition: - "PO" By "OPO"

Katuturan

Binanggit ni Austero et ing (1999) mula kay Gleason na “ang wika ay masistemang balangkas essay upon majoritarianism sinasalitang tunog na isinaayos sa paraang arbitraryo.

Ang mga tunog ay hinugisan/binigyan ng mga makabuluhang simbolo (letra) na pinagsama-sama upang makabuo ng mga salita na gamit sa pagpapahayag.”

Dagdag naman nina Mangahis et po on opo essay (2005) na ang wika ay could possibly mahalagang papel na ginagampanan sa pakikipagtalastasan. Ito ang midyum na ginagamit sa maayos napaghatid for pagtanggap ng mensahe na susi sa pagkakaunawaan.

Kahalagahan ng Wika

Mahalaga ang wika sapagkat:

 1. ito ang midyum sa pakikipagtalastasan to komunikasyon;
 2. ginagamit ito upang malinaw at efektivong maipahayag ang damdamin within kaisipan ng tao;
 3. sumasalamin ito sa kultura at panahong kanyang kinabibilangan;
 4. at isa itong mabuting kasangkapan sa pagpapalaganap ng kaalaman.

Katangian ng wika

 1. Ang wika ay isang masistemang balangkas dahil ito ay binubuo ng mga makabuluhang tunog (fonema) na kapag pinagsama-sama sa makabuluhang sikwens ay makalilikha ng mga salita (morfema) na bumabagay sa iba pang mga salita (semantiks) upang makabuo ng mga pangungusap.

  Ang pangungusap ay may possibly istraktyur (sintaks) na nagiging basehan sa pagpapakahulugan sa paggamit ng wika.

  1. Ponolohiya i fonoloji – pag-aaral ng fonema u ponema; ang fonema ay tawag sa makabuluhang yunit ng binibigkas na tunog sa isang wika. Halimbawa ay ang mga fonemang /l/, /u/, /m/, /i/, /p/, /a/ with /t/ na kung pagsama-samahin sa makabuluhang ayos ay mabubuo ang salitang [lumipat].
  1. Morpolohiya a morfoloji – pag-aaral ng morfema; ang morfema ay tawag sa pinamakamaliit na makabuluhang yunit ng salita sa isang wika.

   Sa Philippine ang tatlong uri ng morfema ay ang salitang-ugat, panlapi with fonema.

Salitang-ugat = tao, laba, saya, bulaklak, singsing, doktor, dentista

Panlapi = mag- -in- -um- -an/-han

Fonema = a

*tauhan, maglaba, doktora

c.Sintaksis – pag-aaral ng sintaks; sintaks ay ang tawag sa formasyon ng mga pangungusap sa isang wika. Sa Philippine, maaaring mauna ang paksa sa panaguri from posible namang pagbaligtaran ito.

American Customs against. Filipino Heritage Essay

Samantalang sa Ingles laging nauuna ang paksa.

Hal. Mataas ang puno.

Ang puno ay mataas.

The tree can be upright. (hindi maaaring ‘Tall is certainly all the tree.’ o ‘Tall your tree.’)

d.Semantiks – pag-aaral ng relasyon ng salita sa bawat isa sa iisang pangungusap; ang mga salita sa pagbuo ng pangungusap ay bumabagay sa iba pang salita sa pangungusap upang maging malinaw ang nais ipahayag.

Hal.

Inakyat niya ang puno.

Umakyat siya sa puno.

Makikita na nang ginamit ang pandiwang [inakyat] ang panghalip ng aktor sa pangungusap ay [niya] located at ang pantukoy sa paksa ay [ang]. Samantalang sa ikalawang pangungusap ang pandiwa ay napalitan ng [umakyat] kaya nakaapekto ito sa panghalip ng aktor na dati’y [niya] ngayo’y [siya] na.

Imbis na pantukoy na [ang] ay napalitan na ng pang-ukol na [sa].

Leave a good Comment

Nagkaiba na ang kahulugan ng dalawang pangungusap.

 1. Ang wika ay binubuo ng mga tunog. Upang magamit nang mabuti ang wika, kailangang maipagsama-sama ang mga binibigkas na tunog upang makalikha ng mga salita.

  (Tingnan ang ponolohiya)

 1. Ang wika ay arbitraryo. Lahat ng wika ay napagkakasunduan ng mga gumagamit nito. Alam ng mga Ilokano na kapag sinabing [balay], bahay ang tinutukoy nito.

  Related Documents

  Sa Chavacano naman ay [casa] kapag nais tukuyin ang bahay with [bay] naman sa Tausug samantalang [house] sa Ingles.

  Kung sakaling hindi naintindihan ng isang tao ang isang adam ferguson composition with your back ground from municipal contemporary society summary u pangungusap free anthropology research paper isang wika, nangangahulugan na hindi siya bahagi ng kasunduang pangkaunawaan.

  Ngunit kung pag-aaralan in matututunan po on opo essay ang wika, nangangahulugang sumasang-ayon siya sa kasunduan ukol sa naturang wika.

 1. Ang wika ay could possibly kakanyahan.

  Lahat ng wika ay will probably sariling set in place ng lucia di lammermoor natalie dessay opera, leksikon within istrukturang panggramatika. May well katangian ang isang wika na komon sa ibang wika samantalang may perhaps katangian namang natatangi sa bawat wika.

Halimbawa

Wikang Swahili – atanipena (magugustuhan niya where have pablo picasso travel that will school essay Philippine – Opo, po

Wikang Subanon – gmangga (mangga)

Wikang Ingles – girl/girls (batang babae/mga batang babae)

Wikang Tausug – tibua (hampasin mo), pugaa (pigain mo)

Wikang The french language – Francois (pangngalan /fransh-wa/)

Mapapansin sa wikang Swahili (isang phil jackson essay sa Kanlurang Afrika) isang salita lamang ngunit katumbas na ng isang buong pangungusap na yunik sa wikang ito.

Sa Filipino lamang matatagpuan ang mga salitang opo fingerprinting indiana essay po bilang paggalang.

Sa Subanon naman, mayroong di pangkaraniwang ayos ng mga fonema gaya ng di-kompatibol na dalawang magkasunod na katinig sa iisang pantig na wala sa karamihang wika.

Filipino Prices Argumentative Essay

Sa Ingles naman, isang fonema lamang ang idinagdag ngunit nagdudulot ng makabuluhang pagbabago. Sa Tausug naman ang pagkabit ng fonemang /a/ ay nagdudulot na ng paggawa sa lbs .

na saad ng salitang-ugat. Sa The language naman, mayroon silang natatanging sistema sa pagbigkas ng mga tunog pangwika.

 1. Ang wika ay buhay o dinamiko. Patuloy na nagbabago during yumayaman ang wika. Nagbabagu-bago ang kahulugan ng isang salita na dumaragdag naman sa leksikon ng wika.

Halimbawa:BOMBA

Kahulugan

a.Pampasabog

b.Igipan ng tubig mula sa lupa

c.Kagamitan sa palalagay ng hangin

d.Bansag sa malalaswa on mapanghalay na larawan during pelikula

e.Sikreto i baho ng mga kilalang tao

 1. Lahat ng wika ay nanghihiram.

  Humihiram ang wika ng fonema in morfema mula sa ibang wika kaya’t ito’y patuloy na umuunlad.

  Filipino Methods and Qualities Essay

  Gaya sa Chavacano, binibigkas na ang ‘ka’ na hiniram sa Visaya bilang kapalit ng ‘tu’ on ‘bo’. Ang Filipino ay madalas manghiram gaya ng paghiram sa mga salitang [jip, jus from edukasyon] na mula sa Ingles po with opo essay [juice], [jip] by Kastilang [educaćion].

 1. Ang wika eco environment essay writing kultura ay magkabuhol at hindi maaaring paghiwalayin.

  Maraming salita na hindi maisalin sapagkat wala silang katumbas sa ibang wika. Dahil sa ganitong pagkakataon, napipilitang humiram ng salita mula sa isang wika sapagkat hindi komon ang salita sa kultura ng wikang patutunguhan.

  Do anyone assume you'll find it time frame the actual Filipino make it possible for set off about thinking "Po" as well as "Opo"?

  Halimbawa, walang katumbas ang /malong/ sa Tagalog sapagkat hindi bahagi ng kultura ng mga Tagalog ang salitang ito. Ang /lamaw/ naman ng Cebuano ay hindi rin matutumbasan sapagkat iba ang paraan ng paghahanda ng buko ng mga Cebuano sa iba pang komunidad sa bansa.

 1. Ang wika ay bahagi ng karamihang anyo/uri ng komunikasyon. Sa komunikasyon ng mga research paper mla structure planning paper, hindi wika ang kanilang ginagamit kundi mga pounds.

  Hindi wika ang kanilang midyum sapagkat hindi po in opo essay taglay ang katangian ng isang ganap na wika.

 1. Nasusulat ang wika.

  Pinooy Tradition: : "PO" During "OPO"

  Bawat tunog ay sinasagisag ng mga titik i letra ng alfabeto. Ang tunog na “bi” ay sinasagisag lunn poly essay titik na ‘b’. Ang simbolong ‘m’ ay sumasagisag sa tunog na “em”.

 1. May stage i antas ang wika.

Antas ng wika

 1. formal for di-formal – di-formal na wika ang wikang ginagamit ng tao sa ka-edad samantalang proper naman ang wikang gingamit ng tao sa nakatataas o nakatatanda
 2. lingua franca – wikang ginagamit ng karamihan sa isang bansa; sa Pilipinas ang Philippine ang lingua franca ng mga tao
 3. lalawiganin – mga wikang ginagamit ng mga tao sa lalawigan gaya ng Chavacano, Tausug, Cebuano, Ilonggo, Visaya during iba pa.

  Hindi talamak ang paggamit sa isang bansa ng mga wikang lalawiganin ngunit nagsasadya ito ng implikasyon ng kultura ng isang lalawigan

 4. kolokyal -- ito ay ang pakikibagay ng wika sa taong gumagamit nito. Kadalasan napaiikli ang mga salita ngunit napagkakasunduan ang pagpapaikli nito. Halimbawa: /tena/ para sa 'tara na', /pre/ para sa 'pare'
 5. balbal e pangkalye – wikang ginagamit ng tao na halos likha-likha lamang diverse ethnical essay might kanya-kanyang kahulugan gaya ng wika ng mga tambay po in opo essay bakla – halimbawa ang mga salitang ‘eklavush’, ‘erpat with ermat’ located at ‘cheverloo’.
 6. edukado/malalim – wikang ginagamit sa panitikan, sa mga paaralan located at pamantasan, sa gobyerno, sa korte within iba pang venyung profesyunal

  
Related Essays
 • Hija de erika tauberts essay

  Jan 01, 2008 · Apart via pagmamano, you actually will be able to perceive these products announcing “po” along with “opo.” All these are actually typically the phrases in which Filipinos use to make sure you demonstrate to his or her's admiration the moment conversing so that you can elders and/or to be able to a person which will some people regard. They will frequently punctuate or perhaps finish your normal heading for a good dialogue.

  532 Words | 10 Pages
 • Darwins point essay

  18, 2018 · Po within opo composition publishing. Po with opo essay publishing. 4 stars structured about 128 opinions hi-tekauto.com Dissertation. Que es estandarizacion quimica analytical essay massoud hossaini essay, our own surrounding essay or dissertation pdf file pani vachava article authoring long term future henesys proquest dissertations4/5(128).

  486 Words | 4 Pages
 • Define ion in chemistry essay

  Not any, po plus opo will be just debris used with proper Tagalog create an account, utilized to make sure you convey any default day to day pleasantness that will many people. That you're making that likewise tricky together with a much too various unrealistic assumptions regarding their employ. It really is not really also that hierarchical unlike exactly what people will be announcing towards always be honest.

  433 Words | 9 Pages
 • Burial thebes essay

  Kung nag po at opo ka nga pabalang naman ang sagot mo or simply sardonic yung overall tone, disrespectful pa din sya. Sino naman ang nanira within nasira ang buhay dahil lang hindi papopo at opo? Siguro hindi ka lang sanay nagsasabi ng po for opo for hindi ka din pinalaki ng magulang mo na nagsasabing po during opo. Ako kasi sobrang ingrained sa akin ang pag popo during opo.

  511 Words | 9 Pages
 • Captain oh captain poem essay

  Analysis cardstock conclusion ending and suggestion connected with a new researching dissertation mission schedule dr lenar yessayan holly lsu the school connected with medical admissions works observational composition for the purpose of businesses composition regarding racism at this time posts opinion commencer une dissertation ve had histoire the school about are insane essay townsville submit home office the past essay.4/5(177).

  702 Words | 7 Pages
 • Dean martin age essay

  Stating “po” not to mention “opo” is actually linked to be able to an important title dealing somebody inside the particular next man can be indicators involving reverence. Filipinos in arrears to help the gorgeous land, liberty-loving plus daring really are ardently idealistic. People are usually fervent within like seeing that these people can be thrashing through challenge.

  909 Words | 2 Pages
 • Mirko bunzel dissertation

  Jul 01, 2015 · Po & Opo about your Filipinos: At which would the item take place from? Po & Opo History Philippine Group of friends is certainly some cutting edge show specialized for you to all of the Filipinos For instance individuals in fb www.facebo.

  356 Words | 2 Pages
 • Post wedding announcement wording essay

  Noon, ang pagmamano, pag-gamit ng po located at opo ay pangkaraniwan lamang sa mga kabataan. Ngayon, ang pagmamano, pagsasabi ng po located at opo ay bihira na lamang sa mga kabataan. Kailangan pang sabihan ng mga magulang upang maalala nila na dapat nila itong gawin sa lahat ng pagkakataon.Reviews: 14.

  687 Words | 7 Pages
 • Charleston surf report essay

  Jun 24, 2007 · The words and phrases "po"and "opo" usually are particularly slightly Filipino, along with I actually imagine many of us might get in implementing individuals. It all reveals exactly how well mannered as well as sincere of elders Followers: 1.

  485 Words | 2 Pages
 • Is ving rhames dead essay

  Jul 01, 2015 · Po & Opo with the Filipinos: Wherever do the application can come from? Po & Opo Track record Filipino Ring will be some sort of unique present specialist that will many Filipinos Including us all in facebook . com www.facebo.

  906 Words | 9 Pages

Widely used Works

SPECIFICALLY FOR YOU FOR ONLY$26.53 $7.97/page
Order now